“แม่มาเตือนพวกแอคเคาท์ปลอมให้หยุดซะ ก่อนจะเดือนร้อน ในเรื่องร้อนรายวัน”